เครื่องปิดผนึกอัตโนมัติ (Pressure Sealer) ฟอร์แมกซ์ รุ่น FE 2006

(FORMAX FE 2006 AutoSeal®)

 

 

 
 
Product Video
 
Key Features
  • Color touchscreen control panel
  • Speed: Up to 8,000/hour
  • Sliding fold plate design
  • Processes up to 14" forms