เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ (Pressure Sealer) ฟอร์แมกซ์ รุ่น FE 2036 (FORMAX AutoSeal® FE 2036)

 

 


ท่านสามารถดาวน์โหลดบรอชัวร์ เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ ฟอร์แมกซ์ รุ่น FE 2036 : 

 
ท่านสามารถชมวิดีโอ คำอธิบายการทำงานของเครื่อง พับปิดผนึกอัตโนมัติ ฟอร์แมกซ์ รุ่น FE 2036 (Product Video) :

คุณสมบัติหลัก ของเครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ  ยี่ห้อ FORMAX  รุ่น FE 2036 (Key Features)

  • จอสีและแผงควบคุมเครื่องระบบแตะสัมผัส (Color touchscreen control panel)
  • ความเร็วในการทำงานสูงสุด 11,000 แผ่นต่อชั่วโมง (Speed: Up to 11,000/hour)
  • ชุดพับเอกสารปรับแต่งด้วยระบบการเลื่อนปุ่มปรับ (Sliding fold plate design)
  • ใช้งานได้กับฟอร์มกระดาษขนาดสูงสุด ถึง 14” (Processes up to 14" forms)
  • รูปแบบการพับเอกสาร รวมทั้ง รูปแบบพับแบบรูปตัว Z, พับแบบรูปตัว C , พับแบบพับครึ่ง และพับแบบรูปแบบอื่นๆ

 

เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ  ยี่ห้อ FORMAX  รุ่น FE 2036 มีระบบใช้งานง่าย เหมาะสำหรับงานพับปิดผนึกเอกสารอัตโนมัติแบบแผ่นพับที่มีจำนวนงานมากๆ ระบบแผงควบคุมเครื่องเป็นระบบจอสี ปุ่มระบบแตะสัมผัส โดยแผงหน้าจอสำแดงรูปภาพแทนที่ข้อความด้วยสัญลักษณ์ที่นานาชาติเข้าใจได้ และบนแผงหน้าจอจะมี หน่วยความจำนับด้วยเลข 6 หลักที่สามารถลบเพื่อตั้งค่านับเริ่มที่ ศูนย์ ได้  เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ  ยี่ห้อ FORMAX  รุ่น FE 2036 มีความเร็วในการพับปิดผนึกอัตโนมัติสูงสุด 11,000 แผ่นพับต่อชั่วโมง ช่องบรรจุเอกสารทางเข้าเป็นกระดาษแผ่น มีความจุสูงสุดถึง 350 แผ่น และระบบเครื่องสามารถรองรับการพับปิดผนึกอัตโนมัติได้สูงสุดถึงขนาดกระดาษ 14”  เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ  ยี่ห้อ FORMAX  รุ่น FE 2036 จะสามารถช่วยให้พนักงานควบคุมเครื่องทำงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยความสะดวกสะบาย

เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ  ยี่ห้อ FORMAX  รุ่น FE 2036 สามารถนำไปใช้งานได้กับงานทุกชนิดที่พิมพ์ข้อความเอกสารบนกระดาษหนึ่งแผ่น รวมทั้ง งานเอกสารด้านเช็ค งานเอกสารด้านใบแจ้งหนี้ งานเอกสารรายงานผลการเรียนในโรงเรียนต่างๆ งานเอกสารด้านการภาษี งานเอกสารด้านแจ้งโนติสหรือการกำหนดนัดหมาย ต่างๆ

เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ  ยี่ห้อ FORMAX  รุ่น FE 2036 มีอุปกรณ์มาตรฐาน ติดตั้งมากับตัวเครื่อง รวมทั้ง ชุดเพื่อการพับเอกสารที่มีปุ่มหมุนปรับแต่งการพับเอกสารแบบละเอียด ซึ่งมีโครงสร้างเป็นเหล็กที่แข็งแรงและทนทาน มีระบบฝาครอบเพื่อลดเสียงการพับ และระบบป้อนเอกสารแผ่นด้วยลูกยางป้อนสามแห่งเมื่อบรรจุเอกสารเข้าแท่นบรรจุเอกสาร เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ  ยี่ห้อ FORMAX  รุ่น FE 2036 มีรูปร่างกะทัดรัด และตัวเครื่องขนาดตั้งโต๊ะที่มีรูปแบบทันสมัย บนชุดพับเอกสารจะมีการระบุรูปแบบการพับแบบมาตรฐานทั้งขนาดฟอร์ม 11 นิ้ว และขนาดฟอร์ม 14 นิ้ว ชุดพับเอกสาร ของ เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ  ยี่ห้อ FORMAX  รุ่น FE 2036 มีความสะดวกในการปรับแต่งรูปแบบการพับเอกสารแบบมาตรฐานได้ โดยรูปแบบการพับเอกสาร สามารถปรับแต่งรูปแบบการพับเอกสาร แบบพับเป็นรูปตัว C สมมาตย์ แบบพับเป็นรูปตัว Z สมมาตย์  แบบพับเป็นรูปตัว C อสมมาตย์  แบบพับเป็นรูปตัว Z อสมมาตย์   แบบพับเอกสารพับครึ่ง หรือรูปแบบการพับอื่นๆ

เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ  ยี่ห้อ FORMAX  รุ่น FE 2036 มีอุปกรณ์พิเศษ เผื่อเลือกซื้อเพิ่มเติม อาทิเช่น แท่นตั้งเครื่องรวมทั้งกุญแจล๊อคและล้อเลื่อน สายพานทางออกแบบป้อนซองออกปกติ สายพานทางออกแบบป้อนซองกลับทางเพื่อพร้อมที่จะส่งเอกสารที่พับและปิดผนึกเรียบร้อยแล้วนั้นส่งทางไปรษณีย์แบบเป็นไปตามลำดับการพิมพ์

เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ  ยี่ห้อ FORMAX  รุ่น FE 2036 ผลิตตามเทคโนโลยี่ ของบริษัทฟอร์แมกซ์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระบบจอสีที่มีแผงควบคุมเครื่องระบบแป้นสัมผัสอันทันสมัย มีระบบปรับแต่งรูปแบบการพับที่สะดวกและใช้งานง่าย ทำให้ เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ  ยี่ห้อ FORMAX  รุ่น FE 2036   นั้นเหมาะนำไปใช้งานพับและปิดผนึกอัตโนมัติในงานธุรกิจ และในองค์กร ที่ต้องการความประหยัดและลดต้นทุนในการลงทุนซื้อเครื่องพับปิดผนึกเอกสารที่มีราคาสูง

 
Key Features
  • Color touchscreen control panel
  • Speed: Up to 11,000/hour
  • Sliding fold plate design
  • Processes up to 14" forms
  • Uneven "Z" and "C" folds