คุณสมบัติหลัก (Key Features)
  • ความเร็วสูงสุดในการทำงาน 8,600 ต่อชั่วโมง (Speed: up to 8,600/hour)
  • ชุดพับมีปุ่มปรับแต่งรูปแบบการพับง่ายและสะดวก (Quick release fold stops)
  • สามารถปรับแต่งใช้กับขนาดกระดาษยาว 11", 14",17" (Folds up to 11", 14", 17")
  • สามารถปรับแต่งให้พับเอกสารตามรูปแบบการพับมาตรฐานทั้ง 4 อย่าง (Four standard folds)
  • สามารถตั้งกำหนดจำนวนแผ่นที่พับแล้วหยุดได้ (AutoBatch)
  • ชุดพับ สามารถถอดออกมาจากเครื่องได้ (Removable fold plates)
  • การบรรจุเอกสารด้วยการวางไปบนถาดป้อนเอกสาร ระบบเครื่องป้อนเอกสารจากด้านบนลงล่าง (Drop-in top-feed system)
 

เครื่องพับกระดาษอัตโนมัติ ขนาดตั้งโต๊ะ ฟอร์แมกซ์ รุ่น FE 324 เป็นเครื่องที่มีสมรรถนะสูงและมีราคาที่เหมาะสม (performance and affordable) ระบบเครื่องฟอร์แมกซ์ FE 324 มีรูปร่างคงทนและกะทัดรัด(rugged, compact unit) สามารถพับกระดาษแผ่นอัตโนมัติได้ความเร็วสูงสุด 8,600 แผ่นต่อชั่วโมง โดยใช้ได้กับกระดาษแผ่นที่มีความยาว 11 นิ้ว, 14 นิ้ว หรือ 17 นิ้วก็ได้ ความหนากระดาษ: สูงสุด กระดาษปอนดฺ์ ขนาด 30# หรือกระดาษปอนด์ 30 ปอนด์ (ขนาด 112 แกรม ) ชุดพับเอกสารถาดบน และชุดพับเอกสารถาดล่าง สามารถถอดออกได้ง่าย เพื่อให้สามารถทำการปรับแต่งชุดพับให้มีรูปแบบการพับที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว บนชุดพับจะมีเครื่องหมายกำกับไว้เพื่อให้ปรับแต่งชุดพับให้พับเอกสารได้ในรูปแบบการพับเอกสารที่ใช้กันเป็นรูปแบบการพับหลักทั้ง 4 อย่างคือ การพับเอกสารรูปตัว C การพับเอกสารรูปตัว Z การพับเอกสารพับครึ่งสองทบ และการพับเอกสารพับครึ่ง ชุดพับมีปุ่มปรับแต่งรูปแบบการพับและมีปุ่มปรับแต่งการพับแบบละเอียด ทำให้สามารถปรับแต่งให้เครื่อง ฟอร์แมกซ์ FE 324 มีการทำงานพับที่ตรงรอยพับของกระดาษมีความคม และทำการพับได้ถูกต้องแน่นอนทุกๆครั้งที่พับเอกสาร

(The FE 324 Document Folder offers an unmatched level of performance and affordability. This rugged, compact unit processes up to 8,600 sheets per hour in 11”, 14” and 17” paper sizes. Paper weight : up to 30# Bond Paper or 30 Ib Bond Paper (112 gsm). Removable top and bottom fold plates provide for quick and easy set-up. Fold plates are clearly marked for four common fold settings: Letter, Zig-Zag, Double Parallel, and Half. Quick release fold stops and fine tune adjustment knobs ensure crisp, accurate folds every time.)


เครื่องพับกระดาษอัตโนมัติ ขนาดตั้งโต๊ะ ฟอร์แมกซ์ รุ่น FE 324 ได้รับการออกแบบให้มีการใช้งานง่าย ระบบการป้อนกระดาษใช้ระบบการป้อนกระดาษลงบนถาดป้อนกระดาษ และระบบเครื่องใช้ระบบการป้อนกระดาษแผ่นจากด้านบนลงด้านล่าง ทำให้ไม่จำเป็นต้องคลี่กระดาษให้กระจายจากกันเมื่อทำการป้อนเอกสารแผ่นเข้าแท่นรองรับเอกสารทางเข้า การบรรจุเอกสารเข้าเครื่องเพียงแต่ท่านจัดกระดาษที่ป้อนให้ด้านที่ป้อนเข้าเครื่องกระดาษเสมอกันก็สามารถวางบรรจุลงไปในถาดรองรับเอกสารทางเข้าของเครื่องได้อย่างสะดวกและง่าย  แผงควบคุมเครื่องเป็นระบบจอ แอลซีดี ที่ภายในระบบจะมีตัวนับ เค๊าน์เตอร์ จำนวนขนาดเลขสามหลัก เพื่อบอกจำนวนเอกสารที่พับเสร็จแล้ว เค๊าน์เตอร์ นี้สามารถที่จะเคลียร์หรือลบข้อมูล เค๊าน์เตอร์ ให้เป็นศูนย์ได้ ระบบสามารถตั้ง AutoBatch ได้คือสามารถกำหนดให้เครื่องทำงานพับเอกสารครั้งละกี่ชุด พับเอกสารชุดละกี่แผ่น และหยุดการทำงานพับระหว่างชุดเป็นระยะเวลาเท่าไร เป็นต้น ระบบสามารถกำหนดตั้งจำนวนแผ่นที่เครื่องทำงานพับแล้วหยุดได้ เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บเอกสารที่พับแล้วออกจากเครื่องได้ สายพานทางออกท้ายเครื่อง มีปุ่มปรับแต่งลูกกลิ้งเพื่อให้เอกสารที่พับแล้วถูกป้อนไปบนสายพานทางออกด้วยความเป็นระเบียบ เรียงกันไปตามลำดับ

(Designed with ease of operation in mind, it utilizes a drop-in feed system, eliminating the need to fan paper. Simply square the paper stack and load it into the feed tray. The LCD control panel features a 3-digit resettable counter and AutoBatch, which allows users to process a specific number of sheets with a pause between sets. For easy unloading, its output conveyor includes easily adjustable stacker wheels for neat, sequential stacking of folded pieces.)

 

เครื่องพับกระดาษอัตโนมัติ ขนาดตั้งโต๊ะ ฟอร์แมกซ์ รุ่น FE 324 นั้นได้รับการออกแบบให้มีโครงสร้างเหมือนเครื่องพับเอกสารอัตโนมัติ ฟอร์แมกซ์ ทุกๆรุ่น คือมีโครงสร้างที่มีเฟรมของเครื่องที่ผลิตมาจากแผ่นเหล็ก หรือแผ่นเหล็กขึ้นรูป ที่มีความคงทนแข็งแรง แผ่นฝาเครื่องมีความหนาและคงทนต่อการใช้งาน   ระบบการป้อนกระดาษเข้าพับที่ชุดพับ ระบบเครื่องใช้ระบบ ลูกยางป้อน 3 ลูก ทำหน้าที่ป้อนกระดาษ ระบบมีปุ่มปรับแต่งให้แท่นป้อนกระดาษขยับไปทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวา ได้เพื่อให้เกิดการพับเอกสารที่แท่นพับมีความคมตรงรอยพับ และมีการพับตามระบบได้อย่างเที่ยงตรงและแน่นอน


(As with all Formax folders, the FD 324 is constructed with a heavy-duty steel frame and molded, high-impact side covers for durability. The three-tire friction feed accurately pulls paper info the folder, while the skew adjustment allows for moving the feed table left or right, to produce crisp, accurate folds.)

บนชุดพับจะมีเครื่องหมายกำกับไว้ เพื่อสะดวกและง่ายต่อการปรับแต่ง รูปแบบการพับ ระบบเครื่องสามารถติดตั้งใช้งานได้ทันทีเมื่อแกะออกจากกล่อง     ( out-of-box operation ) ทำให้ เครื่องพับกระดาษอัตโนมัติ ขนาดตั้งโต๊ะ ฟอร์แมกซ์ รุ่น FE 324 เหมาะอย่างยิ่ง ที่ โรงเรียน สถานศึกษา โบสถ์ และสำนักงานทั่วไป ที่กำลังเสาะหา เครื่องพับเอกสารแผ่นพับอัตโนมัติ ที่สามารถปรับแต่งชุดพับง่าย และไม่ยุงยากในการปรับแต่ง

( Clearly-marked fold settings and simple out-of-the-box operation make it the perfect addition to schools, churches, and offices looking for easy setup and minimal adjustments.)