คุณสมบัติหลัก (Key Features)
  • แผงควบคุมออกแบบเพื่อใช้งานง่าย (User-friendly control panel)
  • มีระบบหน่วยความจำเก็บโปรแกรมควบคุมระบบทำงานกระดาษ 6 ชนิดงาน (6 pre-programmed sizes)
  • มีหน่วยความจำเผื่อเลือก เพิ่มได้ถึง 100 โปรแกรม (100 memory options)
  • การป้อนกระดาษเข้าช่องป้อนเป็นระบบป้อนเอกสารจากด้านบน (Top-loading feed system)

เครื่องตัดกระดาษแผ่นออกเป็นแผ่นๆ ฟอร์แมกซ์ รุ่น FE 574 ได้รับการออกแบบเฉพาะพิเศษเพื่อใช้ตัดกระดาษแผ่นฟอร์มที่พิมพ์จากเครื่องพิมพ์ดิจิตอลออกเป็นกระดาษแผ่น หลายๆใบ ความเร็วในการตัด สามารถทำงานตัดได้สูงสุดถึง 44 แผ่นฟอร์ม ต่อนาที ความจุถาดป้อนกระดาษ บรรจุได้สูงสุด 250 แผ่นของกระดาษปอนด์ขนาดเบอร์ 20# หรือกระดาษปอนด์ 20 ปอนด์ หรือ 75 แกรม ระบบเครื่องสามารถทำงานโดยอัตโนมัติ ทั้ง การป้อนกระดาษเข้าเครื่องและทำการตัดกระดาษนั้นออกเป็นแผ่นๆ การเฉือนขอบทั้งสองข้างของฟอร์มทิ้ง* , หรือ ปรุกระดาษ* ตรงตำแหน่งที่กำหนด ระบบป้อนกระดาษใช้ ระบบป้อนด้วยลูกยาง เพื่อความเที่ยงตรงในการทำงาน และสามารถปรับแต่งให้ทำงานได้ละเอียดขึ้น 
 
(The FD 574 Cut-Sheet Cutter is uniquely designed to process forms generated from a digital printer, up to 44 forms per minute. Hopper capacity : up to 250 sheets of paper  20# Bond Paper or 20 Ib Bond Paper or 75 gsm. It automatically feeds the forms and cuts, slits*, or perforates* in the desired position, using transport rollers for accuracy and controls for fine-tuning.)

 

เครื่องตัดกระดาษแผ่นออกเป็นแผ่นๆ ฟอร์แมกซ์ รุ่น FE 574 มีความเร็วในการทำงานตัดกระดาษฟอร์มสูงสุด 2,640 แผ่นต่อชั่วโมง มีระบบการทำงานแน่นอน +/- 0.5 ระบบการตัดกระดาษของเครื่องมีความเที่ยงตรงและตัดกระดาษได้คมทำให้ได้งานแผ่นตัดที่เรียบร้อย ไม่ว่าจะเป็น เช็ค คูปอง หรือตั๋ว บัตรสมาชิก ฯลฯ  ระบบเครื่องสามารถโปรแกรมล่วงหน้าไว้ให้ทำงานตัดกระดาษได้ 6 แบบ ระบบเครื่องมีอุปกรณ์เผื่อเลือก เพื่อเพิ่มหน่วยความจำให้สามารถจำโปรแกรมที่ตั้งไว้ล่วงหน้าสูงสุด 100 โปรแกรม รวมทั้ง อุปกรณ์เผื่อเลือก ใบมีดเฉือนขอบกระดาษทั้งสองข้างของแบบฟอร์ม อุปกรณ์เผื่อเลือกเพื่อปรุเอกสารที่ตัด อุปกรณ์เผื่อเลือก ชุดสายพานรองรับเอกสารทางด้านทางออกท้ายเครื่อง

 
(With a speed of up to 2,640 sheets per hour, and cutting accuracy of +/- 0.5, it delivers precise and razor sharp edges on every finished piece, from checks and coupons, to tickets, membership cards and more. Pre-programmed for six popular paper sizes, it also has up to 100 programmable jobs. Options include a slitter, perforator, and belt conveyor stacker.)

 

* เป็นคุณสมบัติ เผื่อเลือก (Optional) 
 

Download FORMAX FE 574 Cutsheet Cutterr  ---> FD-574-Spec-Sheet.pdf