เครื่องพับเอกสารอัตโนมัติ ควบคุมการทำงานด้วยแป้นสัมผัสบนหน้าจอ

รุ่น FORMAX FE 386

(FE 386 Automatic Touchscreen Document Folder)

      

 
คุณลักษณะหลักของ เครื่องพับเอกสารอัตโนมัติ ควบคุมการทำงานด้วยแป้นสัมผัสบนหน้าจอ รุ่น FORMAX FE 386 (Key Features of FE 386 Automatic Touchscreen Document Folder)
  • หน้าจอเครื่องเป็นระบบจอสีที่สามารถควบคุมการทำงานด้วยแป้นสัมผัสบนหน้าจอ (Color touchscreen)
  • ระบบมีการตั้งการพับรูปแบบต่างๆด้วยชุดพับเอกสารระบบตั้งอัตโนมัติ (Automatic fold settings)
  • ความเร็วในการพับเอกสารของเครื่องสูงสุด 17,000 แผ่นต่อชั่วโมง (Speed: up to 17,000/hour)
  • มีช่องรองรับเอกสารที่พับแล้วที่ด้านท้ายเครื่องแบบแนวตั้ง (Telescoping output stacker)
  • มีลูกล้อสำหรับปรับแต่งช่องรองรับเอกสารที่พับแล้วที่ด้านท้ายเครื่อง (Adjustable stacker wheels)
 
 
 
เครื่องพับเอกสารอัตโนมัติ ควบคุมการทำงานด้วยแป้นสัมผัสบนหน้าจอ รุ่น FORMAX FE 386 เหมาะสำหรับในการนำไปใช้ในงานพับเอกสารในธุรกิจทุกชนิด รวมทั้งใช้ในการพับเอกสารเพื่อใช้ในงานด้านศาสนา เช่น โบสถ์ ใช้ในงานพับเอกสารในด้านการเรียนการสอนในโรงเรียนต่างๆ หรือใช้ในร้านหรือศูนย์รับจ้างพิมพ์งานเอกสารต่างๆ ระบบเครื่องใช้งานง่าย สามารถทำงานพับเอกสารได้อย่างรวดเร็ว ปรับแต่งและตั้งระบบการพับบนเครื่อง ระบบเครื่องทันสมัย ท่านสามารถใช้เครื่องเพื่องานพับเอกสารรูปแบบต่างๆในชั่วเวลาเป็นนาที เมื่อท่านใช้งานเครื่อง งานพับเอกสารของท่านจะสามารถทำให้เสร็จได้อย่างรวดเร็วด้วยเครื่อง FORMAX รุ่น FE 386 ระบบเครื่องสามารถทำงานพับเอกสารได้สูงสุดถึง 17,000 แผ่นต่อชั่วโมง ระบบช่องชุดพับเป็นระบบปรับแต่งรูปแบบการพับแบบอัตโนมัติ เพียงแต่ท่านกดปุ่ม สั่งให้เครื่องตั้งรูปแบบการพับเอกสารในรูปแบบที่ท่านต้องการด้วยการที่เพียงกดปุ่ม เพียงหนึ่งปุ่ม เพื่อสั่งให้เครื่องปรับแต่งช่องชุดพับให้ทำงานตามระบบการพับเอกสารรูปแบบหนึ่งรูปแบบใด ใน  18 รูปแบบการพับที่ได้ตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้าในเครื่อง หรือเพื่อให้ท่านสามารถเลือกการปรับแต่งช่องชุดพับแบบอัตโนมัติในรูปแบบหนึ่งรูปแบบใดในทั้งหมด 27 รูปแบบการพับที่กำหนดเองได้โดยสามารถตั้งรูปแบบการพับที่กำหนดขึ้นมาเองได้นี้ เก็บไว้ในหน่วยความจำของตัวเครื่อง FORMAX FE 386     นอกจากนี้ ระบบตัวเครื่องมีหน้าจอเป็นระบบจอสี แบบเต็มรูปแบบ ที่เป็นระบบจอรองรับการสั่งให้เครื่องทำงานด้วยการกดบนหน้าจอแบบระบบแป้นสัมผัสอัตโนมัติ ทำให้ระบบเครื่องพับเอกสารอัตโนมัติ รุ่น FORMAX FE 386 นั้นใช้งานง่าย โดยระบบหน้าจอของเครื่องจะบอกขั้นตอนในการใช้เครื่องให้ผู้ควบคุมเครื่องสามารถทำงานพับเอกสารต่างๆได้อย่างสะดวกและง่ายดาย กว่าระบบเครื่องใดๆ

(The FE 386 Automatic Touchscreen Document Folder offers any business, church, school or print-for-pay center quick, easy set-up, and the versatility to complete a variety of fold jobs in minutes.  Jobs are completed exceptionally fast with the FE 386, folding up to 17,000 pieces per hour!  Fully automated fold plates provide one touch set-up of the 18 pre-programmed fold settings or for choosing one of the 27 custom folds that can be stored into memory.  In addition, the full-color touchscreen control panel makes the FE 386 extremely easy to use with a step-by-step user interface that is second to none.)

ผู้ใช้งานสามารถเริ่มการใช้งานเครื่อง FORMAX รุ่น FE 386 ด้วยการบรรจุเอกสารที่ต้องการพับ เข้าสู่ถาดรองรับตรงช่องทางเข้า ได้จำนวนสูงสุด 500 แผ่น แล้วกดปุ่มเลือกรูปแบบการพับเอกสาร ตามด้วยกดปุ่ม START เครื่องก็จะเริ่มทำงานพับเอกสารทั้งหมดอย่างอัตโนมัติติดต่อกันจนแล้วเสร็จ ท่านสามารถปล่อยให้เครื่องทำงานไปโดยอัตโนมัติ เพื่อท่านสามารถไปทำงานที่สำคัญๆอื่นๆได้ เครื่อง FORMAX รุ่น FE 386 จะทำงานพับเอกสารทั้ง 500 แผ่นอย่างอัตโนมัติ อย่างรวดเร็วในเวลา 2 นาที โดยเอกสารที่พับเรียบร้อยแล้วจะป้อนออกสู่แท่นรองรับ Telescoping ที่ฟอร์แมกซ์ได้จดสิทธิบัตรไว้ตรงด้านทางออกท้ายเครื่อง ( Operators can load up to 500 sheets in the hopper, select their fold, press start and walk away to attend to other important tasks.  The FE 386 will fold the 500 sheets in as fast as 2 minutes and hold the folded pieces on its patented Telescoping Conveyor System.)

ระบบเครื่องพับเอกสารอัตโนมัติ FORMAX รุ่น FE 386 มีอุปกรณ์เผื่อเลือกให้ท่านเลือกซื้อใช้ โดยอุปกรณ์เผื่อเลือกชุดนี้ FORMAX ได้จดสิทธิบัตรไว้ เพื่อให้ท่านเลือกใช้ทางเลือกในการป้อนเอกสารเข้าสู่ระบบเครื่อง FORMAX FE 386 ด้วยเอกสาร 1 ชุดที่เย็บด้วยลวดเย็บกระดาษจำนวน 4 แผ่น หรือเอกสารชุดที่ไม่ได้เย็บด้วยลวดเย็บกระดาษ ที่ต้องการป้อนพร้อมกันเข้าสู่ชุดพับของตัวเครื่อง โดยชุดอุปกรณ์เผื่อเลือกนี้จะมีระบบการป้อนเอกสารชุดดังกล่าวแบบเฉพาะตัวพร้อมด้วยมีแผ่นกั้นกระดาษด้านข้างเพื่อป้องกันการป้อนกระดาษชุดเข้าเครื่องติดขัดหรือบิดเบี้ยว ( The patented Multi-Sheet Feeder is an optional feature that allows up to 4 stapled or unstapled sheets to be folded at one time through the dedicated feed system with its own side guides and skew adjustment.)


เนื่องจากจอควบคุมเครื่องของเครื่องพับเอกสารอัตโนมัติ FORMAX รุ่น FE 386 เป็นระบบจอสีเต็มรูปแบบ  มีขนาดหน้าจอแบบกว้างรองรับการสั่งงานแบบแตะสัมผัสหน้าจอ ทำให้ ผู้ควบคุมการใช้งานเครื่องพับเอกสารอัตโนมัติ FORMAX รุ่น FE 386 แม้จะไม่เคยฝึกการใช้งานเครื่องพับเอกสารอัตโนมัติ FORMAX รุ่น FE 386 มาก่อนก็สามารถที่จะเดินขึ้นมาที่เครื่อง และสามารถที่จะควบคุมการใช้งานเครื่องพับอัตโนมัตินั้นได้โดยเพียงการฝึกนิดหน่อยหรือไม่มีการฝึกหัดใช้เครื่องเลยก็สามารถควบคุมเครื่องได้ ระบบซอฟแวร์ของเครื่อง FORMAX รุ่น FE 386 เป็นระบบซอฟแวร์ที่ทันสมัยสามารถที่จะรองรับการตั้งระบบเพื่อรองรับการพับเอกสารอัตโนมัติตามรูปแบบพับมาตรฐานได้ทุกรูปแบบการพับ และรองรับการพับเอกสารอัตโนมัติกับขนาดเอกสารขนาดต่างๆได้ตามความต้องการที่ลูกค้าต้องการจะใช้งานเครื่อง  

(The large full-color touchscreen control panel allows for untrained operators to walk up and start folding with little to no instruction.  The FE 386 advanced software allows for all standard fold types and paper sizes to be customized to meet your particular needs.) 

เครื่องพับเอกสารอัตโนมัติ FORMAX รุ่น FE 386 สามารถติดตั้งใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เผื่อเลือก แบบสายพานรองรับเอกสารที่พับแล้วป้อนออกสู่สายพาน V-Stack36i Vertical Stacker ในทางแนวตั้งได้ โดยสายพานเผื่อเลือกรุ่นนี้รองรับเอกสารที่พับแล้วที่ป้อนออกสู่สายพานทางแนวตั้งท้ายเครื่องได้ความยางเอกสารที่พับแล้วถึง 22 นิ้ว ทำให้เกิดความสะดวกในการที่จะรวบรวมเอกสารที่ถูกป้อนออกสู่สายพานทางออกท้ายเครื่องในแนวตั้ง ง่ายและสะดวกที่จะรวบรวมและส่งไปประมวลผลต่างๆได้ในขั้นตอนต่อๆไป  

(The FE 386 can also be combined with the optional Formax V-Stack36i Vertical Stacker, which stacks up to 22” of folded documents, making them easier to unload for further processing.)

เมื่อเปรียบเทียบกันในเรื่องการพับเอกสาร แล้ว ไม่มีเครื่องของยี่ห้อใดที่จะสามารถทำงานได้เร็วกว่า หรือมีคุณภาพในการพับเอกสารได้ดีกว่า เครื่องพับเอกสารอัตโนมัติ FORMAX รุ่น FE 386! 

(When it comes to paper folding, no one does it faster or with higher quality than the Formax FE 386!)

 

ท่านสามารถดาวน์โหลด บอร์ชัวร์ เอกสารของเครื่องพับเอกสารอัตโนมัติ FORMAX รุ่น FE 386 ด้วยการกดปุ่ม ( Product Brochure of  FD 386 Automatic Touchscreen Document Folder) ...ดาวน์โหลด (Download)

 

ท่านสามารถชมวิดีโอการทำงานของ เครื่องพับเอกสารอัตโนมัติ FORMAX รุ่น FE 386 ( Product Video of FD 386 Automatic Document Folder )....โปรดชมวิดีโอด้านล่าง (see below)