เครื่องประทับลายเซ็นบนเช็ค ยี่ห้อ มาร์ติน เยล รุ่น 930A

(930A Check Signing Machine)