เครื่องตัดกระดาษอัตโนมัติ เหวยกวง รุ่น Zip-A4  เป็นเครื่องที่เหมาะ และสามารถรองรับงาน ตัดแยกกระดาษแผ่นออกเป็นชิ้นๆ ที่มีจำนวนปริมาณงานขนาดจำนวนน้อย และเป็นความสามารถหลักของบริษัทเหวยกวงที่สามารถออกแบบ กล่องคาสเซ็ทที่สามารถถอดออกได้ ในรูปแบบการตัดต่างๆกันได้หลายๆรูปแบบ  <ZipA4 is fit for small volume of card products, and Wei Guan's capability of designing special cassettes for various layouts has always been a key feature.> 
 
ไม่ว่าจะเป็นงานทำ คูปอง ตั๋ว แผ่นพับขนาด A4 นามบัตร บัตรเชิญแบบพับได้ โปสการ์ด หรือแม้แต่กล่องขนาดเล็กบริษัทเหวยกวงสามารถผลิตกล่องคาสเซ็ทที่สามารถถอดออกได้ในรูปแบบต่างๆกันเป็นอุปกรณ์เผื่อเลือกเพื่อตอบสนองความต้องการรูปแบบต่างๆของลูกค้า <Coupons, tickets, A4 leaflets, business cards, folding cards, post cards, or even small boxes, Wei Guan offers many optional or customized cassettes to meet your various layout demands.> 
  
ท่านสามารถสร้างรูปแบบงานแบบต่างๆโดยเฉพาะด้วยตัวเองได้หลายรูปแบบตามต้องการ ไม่ว่ารูปแบบการตัดชิ้นงาน จุดทำเส้นพับ หรือจุดทำเส้นปรุบนชิ้นงาน ท่านสามารถออกแบบให้ เครื่องตัดกระดาษอัตโนมัติ เหวยกวง รุ่น Zip-A4 ทำงานให้ได้อย่างง่ายดาย โดยประหยัดและเที่ยงตรง <It is so simple and economical to create your own unique applications with accurate Cuts, Scores or Perforations.> 

  

ท่านสามารถกดปุ่มด้านล่างเพื่อชมการทำงานของเครื่องตัดกระดาษอัตโนมัติ เหวยกวง รุ่น Zip-A4 ในการสาธิตการทำงานในรูปแบบงานพิเศษในการ ตัด "กล่องบรรจุภัณฑ์" ขนาดเล็ก <Please click the below video to see one of the special applications on the ZipA4, small "packing boxes" > :


 

 

 

 

เครื่องตัดกระดาษอัตโนมัติ เหวยกวง รุ่น Zip-A4 เป็นเครื่องที่เหมาะ และสามารถรองรับงาน ตัดแยกกระดาษแผ่นออกเป็นชิ้นๆ ที่มีจำนวนปริมาณงานขนาดจำนวนน้อย ระบบเครื่องได้รับการออกแบบให้มี กล่องใบมีดที่ติดตั้งใบมีดตัดกระดาษที่มีระยะตัดกระดาษทางความกว้าง คงที่ และจำนวนใบมีดตัดกระดาษทางกว้างกี่อัน คงที่  ติดตั้งอยู่ใน กล่องคาสเซ็ทที่สามารถถอดออกได้ เพื่อตัดแผ่นกระดาษที่ป้อนผ่านกล่องใบมีดให้ตัดขาดออกจากกันได้อย่างเที่ยงตรง  เครื่องตัดกระดาษ เหวยกวง รุ่น Zip-A4 มีความสามารถที่มีคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับผลิตภัณฑ์การพิมพ์ดิจิทัลต้องมี คือ ระบบเครื่องสามารถโปรแกรมให้ตัดกระดาษทางความยาวได้ โดยเครื่องม่ีความสามารถเริ่มในการตัดความยาวกระดาษแต่ละแผ่นจากเครื่องหมาย รีจิสเตรชั่น มาร์คบนกระดาษ หรือกำหนดให้เริ่มในการตัดจากขอบกระดาษด้านบนของกระดาษแผ่นงาน นั้นๆ <Wei Guan Zip-A4 is fit for small volume of multiple-up card products. It uses slitting blades mounted in a removable cassette to neatly slit the sheet as it passes through the machine. Wei Guan Zip-A4 can register the sheets from a registration mark or the lead edge of the sheets, which is seemed as an important feature for the digital printing products.>

เครื่องตัดกระดาษอัตโนมัติ เหวยกวง รุ่น Zip-A4 มีโปรแกรมการตัดกระดาษทางความยาวแต่ละแผ่นที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในเครื่อง  8 โปรแกรมและมีโปรแกรมการตัดความยาวกระดาษแต่ละแผ่น ที่ผู้ใช้เครื่องสามารถปรับแต่งแก้ไขได้อีก 2 โปรแกรม โดยสองโปรแกรมนี้ ผู้ใช้เครื่องสามารถที่จะปรับแต่งความยาวกระดาษแผ่นที่จะถูกตัดได้อย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้ใช้มีความยืดหยุ่นในการใช้งานเครื่องตัดกระดาษอัตโนมัติ เหวยกวง รุ่น Zip-A4 มากขึ้น นอกจากนี้ระบบเครื่องตัดกระดาษอัตโนมัติ เหวยกวง รุ่น Zip-A4 ยังมีอุปกรณ์เผื่อเลือก "ตลับใบมีด " อีกหลายๆรูปแบบ สำหรับงานตัดกระดาษทางความกว้างในขนาดต่างๆกัน หรือมีใบมีดทำเส้นพับ หรือมีใบมีดทำเส้นปรุ ในตำแหน่งต่างๆกัน ซึ่งลูกค้าสามารถสั่งขนาด กล่องใบมีด นั้นๆไว้เปลี่ยนและติดตั้งเข้าไปในเครื่อง เพื่อรองรับงานด้านหลังพิมพ์และตอบสนองความต้องการอื่นๆ ของงานตกแต่งการพิมพ์ดิจิทัลตามความต้องการพิเศษของลูกค้า (เช่น รองรับงานที่ตัดแยกกระดาษเป็นชิ้นขนาดอื่นที่แตกต่างออกไป งานที่ต้องการทำเส้นพับ และงานที่ต้องการทำเส้นปรุ เป็นต้น) <Wei Guan Zip-A4 has 8 fixed programs and 2 fully adjustable operator programs providing the users more flexibility. There are also many optional cassettes to meet customers’ various digital finishing demands(different size of cards, score lines or perforation lines). Wei Guan Zip-A4 has replaceable blades, perforating and creasing  units. >

เครื่องตัดกระดาษอัตโนมัติ เหวยกวง รุ่น Zip-A4 มีแผงจอควบคุมเครื่องซึ่งมี เคาน์เตอร์นับ เคาน์เตอร์ตั้งจำนวนเริ่มนับ สำแดงบนหน้าจอ และสามารถปรับตั้งเปลี่ยนความยาวของกระดาษที่ต้องการตัดได้ทางแผงควบคุมเครื่อง <Operating panel with display incl. counter, pre-counter and electronic form size adjustment>

เครื่องเหวยกวง รุ่น Zip-A4 ใช้งานง่ายและเหมาะสำหรับงานทำ นามบัตร ตั๋ว และอื่นๆอย่างมืออาชีพ <The easy and professional way of cutting business cards, tickets and more.>

เครื่องเหวยกวง รุ่น Zip-A4 สามารถใช้โปรแกรมตัดกระดาษที่ได้กำหนดไว้ในเครื่องเพื่องานตัดกระดาษทั้งสี่ด้านให้มีขนาดตามที่กำหนด ระบบเครื่องสามารถตั้งโปรแกรมตัดตามขนาดของชิ้นงานที่ต้องการได้และสามารถเก็บโปรแกรมตัดที่ตั้งใหม่ไว้ในเครื่องเพื่อการเรียกมาใช้งานในอนาคตได้ตลอดเวลา <Use predefined programs for producing standard trimmed sizes. Also individual jobs can be programmed and stored anytime.>

 

การใช้งานเครื่อง เพียงป้อนกระดาษงานพิมพ์ขนาดแผ่น A4 เข้าสู่เครื่อง แล้วเลือกโปรแกรมการตัดบนหน้าจอแผงควบคุมเครื่อง แล้วกดปุ่ม สตาร์ต เครื่องก็จะทำงานตัดกระดาษแผ่นอัตโนมัติได้ตามต้องการ ระบบเครื่องรองรับการป้อนกระดาษที่มีความหนาต่างๆกัน (ความหนาสูงสุด 350 แกรม) นอกจากนี้ เครื่อง Zip-A4 ยังสามารถรองรับการป้อนกระดาษใหญ่กว่า สูงสุดถึงขนาดกระดาษ SRA4 ก็สามารถป้อนเข้าสู่ตัวเครื่องได้อย่างเที่ยงตรง <Just enter the printed A4 sheets, select the program and start. A4 sheets of different thickness (up to 350 g/m2) and even oversized forms like SRA4 will be fed reliably.>

 

เครื่องเหวยกวง รุ่น Zip-A4 ม่ีความสามารถเริ่มในการตัดจากขอบกระดาษด้านบนของกระดาษแผ่นงาน นั้นๆ หรือในการตัดความยาวกระดาษแต่ละแผ่นจากเครื่องหมาย ออปติคอล มาร์ค ที่พิมพ์ไว้บนกระดาษ ที่จะเริ่มตัดนั้น หรือพิมพ์ไว้บนกระดาษตำแหน่งถัดไปที่ต้องการตัดในหน้านั้นๆ การพิมพ์เครื่องหมายออปติคอลมาร์คไว้บนชิ้นงานเพื่อบอกให้เครื่องเริ่มตัดกระดาษทางความยาว จะเพิ่มความแน่นอนไม่ให้ผิดพลาดในการตัดความยาวกระดาษอันเกิดจากการพิมพ์อิเมจภาพของเนื้องานบนกระดาษพิมพ์เคลื่อนตำแหน่งไปจากตำแหน่งแบบ <Either the sheet edge or an optical mark can be selected as start position for the cuts and intermediate cuts. Optical marks printed on sheets ensure an automatic image drift compensation.>

 

เครื่องเหวยกวง รุ่น Zip-A4 ม่ีความสามารถที่จะป้อนชิ้นงานที่ถูกตัดแล้ว ออกสู่ด้านท้ายเครื่องตามลำดับ ไปยังถาดรองรับท้ายเครื่องซึ่งถาดรองรับนี้สามารถปรับขนาดช่องรองรับให้เหมาะกับขนาดชิ้นงานที่ป้อนออกมาจากด้านท้ายเครื่อง ชิ้นงานจะถูกป้อนเรียงทับกันเป็นตั้ง ถาดรองรับท้ายเครื่องอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม สะดวกต่อผู้ควบคุมเครื่องจะเข้าถึงได้ ใบมีดตัด ใบมีดขีดเส้นพับ และใบมีดสำหรับทำรอยปรุ จะมีความคงทนต่อการใช้งานสูง และสามารถตัด ขีดเส้นพับ หรือทำรอยปรุบนชิ้นงานที่ตัดออกสู่ท้ายเครื่องมีความเรียบร้อย สวยงามแม้ระบบตัวเครื่องและใบมีดต่างๆเหล่านั้นจะผ่านการใช้งานในการตัด ขีดเส้นพับ หรือทำรอยปรุ เป็นจำนวนชิ้นงานจำนวนมาก  <The cutted cards are stacked in an universal  adjustable tray & compartments and are easily accessable for the operator. The cutting and slitting knives are extremely strong, an ensure an always professional look of the cards, even after a high quantity of cuts.>

รายละเอียดทางด้านเทคนิค (Specifications)

ขนาดกระดาษใหญ่สุด(Maximum Paper Size): 225 มม. x 300 มม.
ขนาดกระดาษเล็กสุด(Minimum Paper Size): 150 มม. x 150 มม.
ขนาดกระดาษหนาสุด(Maximum Paper thickness): 120 แกรม ~ 350 แกรม
ความเร็วในการตัด (Cutting Speed): สูงสุด 10 แผ่น ซึ่งเท่ากับ จำนวนนามบัตร 100 ชิ้นต่อนาที (upto 10 sheets respectively 100 finished business cards/min)
โปรแกรมการตัดในเครื่อง(Job Memory): 8 โปรแกรมแบบกำหนดล่วงหน้าและ 2 โปรแกรมสามารถปรับแต่งแก้ไขได้
กัตเตอร์/ช่องว่างระหว่างตามแนวพับ(Centre Slit Gutter): 6 มม.
ถาดป้อนกระดาษรองรับ(Maximum Feeder Pile Capacity): บรรจุกระดาษได้สูงสุด ประมาณ 25 มม.
ระบบการป้อนกระดาษ(Feeding Method): ป้อนด้วยลูกยางป้อนกระดาษ, ป้อนกระดาษแผ่นบนเข้าก่อน

ขนาดตัวเครื่อง(รวมทั้งถาดป้อนกระดาษ)<Physical Size(including feed tray)>:

น้ำหนักตัวเครื่อง<weight of the machine>

ยาว 410 มม.  x กว้าง 350 มม. x สูง 280 มม.

ประมาณ 24 กิโลกรัม         

 

ตัวอย่าง อุปกรณ์เผื่อเลือก  "ตลับใบมีดขนาด A4"  สำหรับงานรูปแบบต่างๆ ของเครื่อง เหวยกวง รุ่น Zip-A4 (A4 Cassette Sample) :     กดเพื่อดาวน์โหลดได้ที่นี่
 
กรุณาชม วิดีโอ สาธิตแสดง อุปกรณ์เผื่อเลือก  "ตลับใบมีด"(Zip-A4 Cassette)  3 แบบ และตั้งเลย์เอาท์รูปแบบงาน 4 งานสำหรับงานรูปแบบต่างๆ ติดตั้งในเครื่องตัดกระดาษอัตโนมัติ เหวยกวง รุ่น Zip-A4 เพื่องานต่างๆดังต่อไปนี้  < Videos of Zip-A4 Card Cutter/Slitter with 3 types of Cassette with 4 of layout settings > :

 

1. วิดีโอ เครื่องตัดกระดาษ Zip-A4 ทำงานตัดแบ่งกระดาษ A4 ออกเป็นบัตรเชิญ 2 ชิ้น พร้อมทำเส้นพับบนกลางแผ่นแต่ละชิ้นของบัตรเชิญ เพื่อเป็นรอยพับของงานพิมพ์บัตรเชิญ หรือ บัตรอวยพร <Zip-A4 for 2-up score folded invitation card>

 

 

 

 2. วิดีโอ เครื่องตัดกระดาษ Zip-A4 ทำงานตัดแบ่งกระดาษ A4 ออกเป็นโปสการ์ดขนาด A6 จำนวน 4 ชิ้น <Zip-A4 for 4-up cut A6 post-card>
 
ในการทำงานของเครื่องตัดกระดาษอัตโนมัติ เหวยกวน รุ่น Zip-A4 นั้นระบบเครื่องรองรับการป้อนกระดาษจากถาดทางเข้าทุกแผ่น เป็นขนาด กระดาษ DIN SRA4 (225 x 320 มม.) หรือ กระดาษขนาด DIN A4 (กว้าง 210 มม. x ยาว 297 มม.) < All the sheets shall be fed in SRA4 or A4 size >.

 

ผู้ใช้เครื่องสามารถกำหนดการตัดแผ่นกระดาษที่ป้อนเข้าสู่เครื่องดังกล่าว โดยใช้ ตลับใบมีด อันที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องให้โปสการ์ดแต่ละชิ้นที่จะตัดออกมาให้มีขนาดความกว้างเท่ากัน แต่สามารถกำหนด(ด้วยการตั้งโปรแกรมค่าตัด)ให้โปสการ์ดแต่ละแผ่นมีความยาวแต่ละชิ้นแตกต่างกันได้ <The same cassette will allow you to create cards with the same width but different(programmable) lengths.>

 

ตัวอย่าง เช่น ผู้ใช้เครื่องสามารถกำหนดการตัดแผ่นกระดาษขนาด SRA4 หรือ A4 ที่ป้อนเข้าสู่ตัวเครื่องและให้เครื่อง Zip-A4 ดังกล่าวตัดเป็นนามบัตรขนาด 90 มม. x 50 มม. หรือตัดเป็นโปสการ์ดขนาด 90 มม. x 50 มม. หรือตัดเป็นกระดาษแผ่นขนาดกว้าง 90 มม. x ความยาวขนาดอื่น (>=50 มม.)   โดยใช้ ตลับใบมีด ที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องอันมีความกว้างในการตัดทางกว้างคงที่ที่ 90 มม. และเพียงไปตั้งค่าการตัดทางความยาวที่มีขนาดแตกต่างกันดังกล่าว ซึ่งสามารถกำหนดได้โดยการตั้งค่าความยาวในการตัดกระดาษได้ทางแผงควบคุมเครื่อง <For example, you can create either 90mm*50mm of business cards or 90mm*140mm of post cards or 90mm * other length(>=50mm) of cards by using the same 90mm of slitter cassette and different setting values in the panel.>

 3. วิดีโอ เครื่องตัดกระดาษ Zip-A4 ทำงานตัดแบ่งกระดาษ A4 ออกเป็นคูปอง 5 ชิ้น พร้อมทำเส้นปรุรอยฉีกบนคูปองแต่ละชิ้น เพื่อเป็นรอยฉีกของงานพิมพ์คูปอง <Zip-A4 for 5-up perforation coupon>

 
 4. วิดีโอ เครื่องตัดกระดาษ Zip-A4 ทำงานตัดแบ่งกระดาษ A4 ออกเป็นนามบัตร 10 ชิ้น <Zip-A4 for 10-up cut business-card >
 
 
ท่านสามารถดาวน์โหลดบรอชัวร์ของเครื่อง เหวยกวง รุ่น Zip-A4 ได้:   กดเพื่อดาวน์โหลดได้ที่นี