เครื่องตัดกระดาษอัตโนมัติ เหวยกวน รุ่น Zip-21A

<Wei Guan Zip-21A Card Cutter>

Zip-21A Card Cutterเครื่องตัดกระดาษอัตโนมัติ เหวยกวง รุ่น Zip-21A เป็นเครื่องตัดกระดาษอัตโนมัติที่ได้รับการออกแบบให้มีคุณภาพสูงในการที่จะสามารถทำการตัดกระดาษ เซาะร่องบนกระดาษ กรีดทำเส้นพับบนกระดาษ และ ทำเส้นปรุบนกระดาษที่พิมพ์งานแล้วนำมาป้อนผ่านเครื่องตัดกระดาษอัตโนมัติ เหวยกวง รุ่น Zip-21A เพียงครั้งเดียว ระบบการป้อนกระดาษแผ่นเข้าสู่ตัวเครื่อง Zip-21A เป็นระบบการป้อนด้วยลม ระบบการป้อนกระดาษนี้มีระบบการตรวจสอบ  ถ้ามีการป้อนกระดาษซ้อนแผ่นเข้าสู่ตัวเครื่อง ซึ่งระบบตรวจสอบนี้จะลดปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากการป้อนกระดาษสิ่งพิมพ์ที่วิ่งผ่านระบบเครื่องพิมพ์ดิจิตอลเข้าสู่ระบบเครื่องตัดกระดาษอัตโนมัติ เครื่องตัดกระดาษอัตโนมัติเหวยกวง รุ่น Zip-21A จะมีจุดเด่นเหนือเครื่องตัดกระดาษอัตโนมัติ ยี่ห้ออื่นๆในท้องตลาด ประหยัดพื้นที่ในการตั้งใช้งาน มีความสามารถจดจำโปรแกรมการตัดกระดาษอัตโนมัติได้สูงสุดถึง 99 โปรแกรม ซึ่งโปรแกรมทั้งหมดที่สามารถเก็บไว้ในระบบนี้ จะสามารถให้ผู้ควบคุมเครื่องสามารถเรียกโปรแกรมการตัดแต่ละงานที่เก็บไว้ในเครื่องมาเริ่มใช้งานใหม่ได้อีกโดยสะดวกและรวดเร็ว  <Wei Guan Zip-21A is the high quality card cutter which can cut, slit, score, and perforate prints in one pass. It is equipped with a steady air feed system and a double sheet detector, thereby reduce the problems which may occur with the digital stocks. Zip-21A also surpasses other digital finishing machines in the storage space, 999 job memories, which is useful for the users to re-establish their jobs.

เครื่องตัดกระดาษอัตโนมัติ เหวยกวง รุ่น Zip-21A เป็นเครื่องตัดกระดาษอัตโนมัติที่ได้รับการออกแบบให้ม่ีความสามารถเริ่มในการตัดความยาวกระดาษแต่ละแผ่นจากเครื่องหมาย รีจิสเตรชั่นมาร์คบนกระดาษ หรือกำหนดให้เริ่มในการตัดจากขอบกระดาษด้านบนของกระดาษแผ่นงาน นั้นๆ ถ้ามีการกำหนดให้เครื่อง Zip-21A ทำงานในโหมดการตัดความยาวกระดาษแต่ละแผ่นจากเครื่องหมาย รีจิสเตรชั่นมาร์คบนกระดาษ นั้นจะกำจัดปัญหาที่เครื่องพิมพ์ตำแหน่งอิเมจหรือรูปภาพของงานบนแผ่นกระดาษพิมพ์เคลื่อนไปมาจากตำแหน่งที่งานกำหนดไว้ได้ การปรับแต่งตั้งโปรแกรมการตัดทางความยาวกระดาษในระบบเครื่องนั้นสามารถตั้งโปรแกรมโดยการโปรแกรมผ่านหน้าจอซึ่งเป็นระบบแตะสัมผัสเพื่อควบคุมเครื่อง นอกจากนี้ระบบเครื่องตัดกระดาษอัตโนมัติ เหวยกวง รุ่น Zip-21A ยังมีอุปกรณ์เผื่อเลือก "ตลับใบมีด " อีกหลายๆรูปแบบ สำหรับงานตัดกระดาษทางความกว้างในขนาดต่างๆกัน หรือมีใบมีดทำเส้นพับ หรือมีใบมีดทำเส้นปรุ ในตำแหน่งต่างๆกัน ซึ่งลูกค้าสามารถสั่งขนาด กล่องใบมีด นั้นๆไว้เปลี่ยนและติดตั้งเข้าไปในเครื่อง เพื่อรองรับงานด้านหลังพิมพ์และตอบสนองความต้องการอื่นๆ ของงานตกแต่งการพิมพ์ดิจิทัลตามความต้องการพิเศษของลูกค้า (เช่น รองรับงานที่ตัดแยกกระดาษเป็นชิ้นขนาดอื่นที่แตกต่างออกไป งานที่ต้องการทำเส้นพับ และงานที่ต้องการทำเส้นปรุ เป็นต้น) <Wei Guan Zip-21A can register the sheets from a registration mark or the lead edge of the sheets, the mark registration mode eliminates the common problems of image up-and-down shifts from the digital printers. All the settings can be easily programmed via the touch screen. Likewise, there are also many optional cassettes to meet customers’ various digital finishing demands(different size of cards, score lines or perforation lines).>

รายละเอียดทางด้านเทคนิค (Specifications)

ขนาดกระดาษใหญ่สุด(Maximum Paper Size): 330 มม. x 470 มม.
ขนาดกระดาษเล็กสุด(Minimum Paper Size): 145 มม. x 145 มม.
ขนาดกระดาษหนาสุด(Maximum Paper thickness): 400 แกรม (0.5 มม.)
ความเร็วในการตัด(Cutting Speed): 288 แผ่นงานที่สำเร็จต่อนาที
ความยาวสูงสุดที่ตัดได้(Maximum Cutting Length): 210 มม.
โปรแกรมการตัดในเครื่อง(Job Memory) 999 โปรแกรม
กัตเตอร์/ช่องว่างระหว่างตามแนวพับ(Centre Slit Gutter): 6 มม.
ถาดป้อนกระดาษรองรับ(Maximum Feeder Pile Capacity): ~ 150 มม.
ระบบการป้อนกระดาษ(Feeding Method): ระบบลมดูด, ป้อนกระดาษจากด้านบนของแท่นป้อน
ขนาดตัวเครื่อง(Physical Size): ยาว 1,100 มม. x กว้าง 680 มม. x สูง 1,100 มม.

 

ตัวอย่าง อุปกรณ์เผื่อเลือก "ตลับใบมีดขนาด A3"สำหรับงานรูปแบบต่างๆของเครื่อง เหวยกวง รุ่น Zip-21A (A3 Cassette Sample)   กดเพื่อดาวน์โหลดที่นี่