เครื่องฟอยล์ฟิวเซอร์ เหวยกวง รุ่น FT-22 

Wei Guan Foil Fuser mdel FT-22 

 เครื่องฟอยล์ฟิวเซอร์ เหวยกวง รุ่น FT-22 เป็นเครื่องฟอยล์ฟิวเซอร์รุ่นล่าสุดที่บริษัทเหวยกวง พรีซิสเทค ได้ผลิตออกมาจำหน่าย โดย เครื่องฟอยล์ฟิวเซอร์ เหวยกวง รุ่น FT-22 ได้ออกแบบให้มีชุดรองรับการติดตั้งม้วนกระดาษฟอยล์ม้วนที่ 2 พร้อมแกนม้วนกลับกระดาษฟอยล์ที่ใช้แล้ว ทำให้เครื่องฟอยล์ฟิวเซอร์ เหวยกวง รุ่น FT-22 นี้สามารถที่จะทำการหลอมกระดาษฟอยล์สองสีลงไปบน "พื้นที่ภาพ" ที่พิมพ์ด้วย "ผงหมึกโทนเนอร์" บนวัสดุแผ่นพิมพ์ต่อการป้อนวัสดุแผ่นพิมพ์นั้น 1 รอบ เครื่องฟอยล์ฟิวเซอร์ เหวยกวง รุ่น FT-22 นี้เป็นเครื่อง ฟอยล์ฟิวเซอร์ ที่ใช้ระบบการ ป้อนวัสดุแผ่นพิมพ์  เข้าสู่ ตัวเครื่องด้วยมือ เครื่องฟอยล์ฟิวเซอร์ เหวยกวง รุ่น FT-22 มีระบบควบคุมระดับอุณหภูมิและระดับความเร็วในการป้อนวัสดุแผ่นพิมพ์เข้าสู่ระบบตัวเครื่องด้วยระบบดิจิตอล  เครื่องฟอยล์ฟิวเซอร์ เหวยกวง รุ่น FT-22 มีระบบควบคุมความตึงของแกนชาฟท์คลี่ม้วนฟอยล์และกรอกลับม้วนฟอยล์ที่ป้อนผ่านตัวเครื่องมาแล้ว เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่า เครื่องฟอยล์ฟิวเซอร์ เหวยกวง รุ่น FT-22 สามารถหลอมฟอยล์ให้แผ่นฟอยล์สีเหล่านั้นลงไปติดบน "พื้นที่ภาพ" ด้วยระบบฟอยล์ฟิวได้และมีคุณภาพสูง 

<FT-22 is a hand-fed model of dual-colors foil fuser. The digital control on temperature and speed, and a special tension control system for the Unwind and Rewind shafts ensures the high quality results of foil fusing.>

เครื่องฟอยล์ฟิวเซอร์ เหวยกวง รุ่น FT-22 รองรับการใช้การป้อนใช้งานด้วย "กระดาษฟอยล์ชนิดแผ่น" ที่มีความกว้างสูงสุด 320 มม. หรือใช้กระดาษฟอยล์แผ่นที่ตัดมาจาก "กระดาษฟอยล์ชนิดม้วน" ที่มีความกว้างสูงสุด 320 มม.และมีความยาวที่ตัดตามที่ต้องการเท่าใดก็ได้ ด้วย "เครื่องตัดกระดาษฟอยล์" ถ้าท่านซื้อ เครื่องฟอยล์ฟิวเซอร์ เหวยกวง รุ่น FT-22 จำนวน 1 เครื่องและซื้อ "เครื่องตัดกระดาษฟอยล์" อีก 1 เครื่อง จะทำให้ท่านไม่มีปัญหาใดๆกับเรื่องเศษบนม้วนกระดาษฟอยล์ที่เหลือทิ้งอีกต่อไป การผสมผสานใช้เครื่องทั้งสองดังกล่าว ท่านจะตัดปัญหาเรื่องเศษกระดาษฟอยล์ม้วนลงได้ทันที  

<FT-22 accepts sheets up to 320 mm wide and foil rolls are available at 320 mm wide and of any length by using a Foil Cutter. The combination of FT-22 and Foil Cutter makes the foil wastage no longer be a problem.>

เครื่องฟอยล์ฟิวเซอร์ เหวยกวง รุ่น FT-22เป็นระบบการหลอมฟอยล์ให้แผ่นฟอยล์สีนั้นลงไปติดบน "พื้นที่ภาพ" , ไม่จำเป็นต้องตระเตรียมจัดหาวัสดุใช้สิ้นเปลืองหรือแม่พิมพ์(Die) ใดๆมาใช้กับเครื่อง เครื่องฟอยล์ฟิวเซอร์ เหวยกวง รุ่น FT-22 ใช้งานง่าย ผู้ใช้เครื่องไม่จำเป็นต้องมีทักษะพิเศษใดๆในการใช้เครื่อง ท่านสามารถทำงานผลิตชิ้นงานด้าน บัตรอวยพร นามบัตร และใบประกาศนียบัตร ได้อย่างรวดเร็วและประหยัด รวมทั้งผลงานการผลิตดังกล่าวจะส่งแสงประกาย เรียบร้อยและสวยงาม 

รายละเอียดทางด้านเทคนิค(Specifications) :

ขนาดกระดาษใหญ่สุด(Maximum Paper Size): 480 mm x 340 mm
ขนาดกระดาษเล็กสุด(Minimum Paper Size): 110 mm x 50 mm
ความกว้างรวมสูงสุดของม้วนฟอยล์(Maximum Total Roll Width): 320 mm
ความกว้างต่ำสุดของม้วนฟอยล์หนึ่งม้วน(Minimum Single Roll Width): 50 mm
ความหนาของวัสดุแผ่นพิมพ์(Paper thickness): 80 gsm – 350 gsm
ความเร็วในการทำงาน(Speed) 800 mm/min ~ 3250 mm/min
อุณหภูมิที่ปรับแต่งได้(Temperature Range) 80 ℃ ~ 140 ℃
ระบบการป้อนวัสดุแผ่นพิมพ์(Feeding Method): ป้อนด้วยมือ
เวลาอุ่นเครื่อง(Warm-Up Time) 15 mins