เครื่องฟอยล์ฟิวเซอร์ เหวยกวง รุ่น FT-12  

(Wei Guan Foil Fuser model FT-12 )

เครื่องฟอยล์ฟิวเซอร์ เหวยกวง รุ่น FT-12 เป็นเครื่อง ฟอยล์ฟิวเซอร์ ที่ใช้ระบบการ ป้อนวัสดุแผ่นพิมพ์  เข้าสู่ ตัวเครื่องด้วยมือ โดย เครื่องฟอยล์ฟิวเซอร์ เหวยกวง รุ่น FT-12 ได้ออกแบบให้มีชุดรองรับการติดตั้งม้วนกระดาษฟอยล์ 1 ม้วน พร้อมแกนม้วนกลับกระดาษฟอยล์ที่ใช้แล้ว เครื่องฟอยล์ฟิวเซอร์ เหวยกวง รุ่น FT-12 นี้มีระบบควบคุมระดับอุณหภูมิและระดับความเร็วในการป้อนวัสดุแผ่นพิมพ์เข้าสู่ระบบตัวเครื่องด้วยระบบดิจิตอล เครื่องฟอยล์ฟิวเซอร์ เหวยกวง รุ่น FT-12 มีระบบควบคุมแรงตึงพิเศษสำหรับเพลาคลี่ม้วนฟอยล์และเพลากรอกลับม้วนฟอยล์ เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจว่าระบบฟอยล์ฟิวซิ่งทำงานหลอมแผ่นฟอยล์ไปติดบน "โทนเนอร์" บนวัสดุแผ่นพิมพ์อย่างมีคุณภาพสูง

<Wei Guan Foil Fuser model FT-12 is a manual model of single color foil fuser. The digital control on temperature and speed, and a special tension control system for the Unwind and Rewind shafts ensures the high quality results of foil fusing.>

เครื่องฟอยล์ฟิวเซอร์ เหวยกวง รุ่น FT-12 รองรับการใช้การป้อนใช้งานด้วย "กระดาษฟอยล์ชนิดแผ่น" ที่มีความกว้างสูงสุด 320 มม. หรือ "กระดาษฟอยล์ชนิดม้วน" ที่มีความกว้างสูงสุด 320 มม.และมีความยาวของม้วนระหว่าง 50 มม. ถึง 320 มม. เครื่องฟอยล์ฟิวเซอร์ เหวยกวง รุ่น FT-12 เป็นระบบการหลอมฟอยล์ให้แผ่นฟอยล์สีนั้นลงไปติดบน "พื้นที่ภาพ" , ไม่จำเป็นต้องตระเตรียมจัดหาวัสดุใช้สิ้นเปลืองหรือแม่พิมพ์(Die) ใดๆมาใช้กับเครื่อง เครื่องฟอยล์ฟิวเซอร์ เหวยกวง รุ่น FT-12 ใช้งานง่าย ผู้ใช้เครื่องไม่จำเป็นต้องมีทักษะพิเศษใดๆในการใช้เครื่อง ท่านสามารถทำงานผลิตชิ้นงานด้าน บัตรอวยพร นามบัตร และใบประกาศนียบัตร ได้อย่างรวดเร็วและประหยัด รวมทั้งผลงานการผลิตดังกล่าวจะส่งแสงประกาย เรียบร้อยและสวยงาม 

 <FT-12 accepts sheets up to 320 mm wide and foil rolls within the range of 50 to 320 mm wide are available. No make-ready supplies or dies are required. No special operation skills are required. You can quickly and economically produce the beautiful and shining finished products like greeting cards, business cards, and certificates.>

เครื่องฟอยล์ฟิวเซอร์ เหวยกวง รุ่น FT-12 เป็นเครื่องใช้เทคโนโลยี่ฟอยล์ฟิวระบบดิจิตอลซิ่งที่มีขนาดเล็ก กระทัดรัดและเป็น เครื่องฟอยล์ฟิวเซอร์ รองรับการใช้'งานการหลอมฟอยล์สีบนวัสดุแผ่นพิมพ์เพื่อผลิต เหมาะสำหรับงานที่สั่งครั้งละไม่มาก ในการพิมพ์ บัตรอวยพร นามบัตร ใบประกาศนียบัตร และสินค้าเฉพาะบุคคลอื่นๆ เป็นต้น

<The simple, compact digital foil fusers are absolutely great solutions for small quantities of finishing productions.>

รายละเอียดทางด้านเทคนิค (Specifications) :

ขนาดกระดาษใหญ่สุด(Maximum Paper Size): 480 มม. x 340 มม.
ขนาดกระดาษเล็กสุด(Minimum Paper Size): 110 มม. x 50 มม.
ความกว้างสูงสุดของม้วนฟอยล์(Maximum Roll Width): 320 มม.
ความกว้างต่ำสุดของม้วนฟอยล์(Minimum Roll Width): 50 มม.
ความหนาของวัสดุแผ่นพิมพ์(Paper thickness): 80 แกรม – 350 แกรม
ความเร็วในการทำงาน(Speed) 800 มม./นาที ~ 3,250 มม./นาที
อุณหภูมิที่ปรับแต่งได้(Temperature Range) 80 ℃ ~ 140 ℃
ระบบการป้อนวัสดุแผ่นพิมพ์(Feeding Method): ป้อนด้วยมือ
เวลาอุ่นเครื่อง(Warm-Up Time) 15 นาที