เครื่องป้อนกระดาษแผ่น เหวยกวง รุ่น CSF-3870

(Wei Guan Cut Sheet Feeder model CSF-3870)

 

  เครื่องป้อนกระดาษแผ่น เหวยกวง รุ่น CSF-3870 เป็นเครื่องป้อนกระดาษแผ่นจากแผ่นบนลงล่าง ระบบป้อนเป็นระบบลมดูด ระบบเครื่องป้อนกระดาษ CSF-3870 มีความสามารถในการป้อนเอกสารแผ่นได้หลากหลายชนิดและหลายขนาดความหนา ระบบเครื่องสามารถป้อนกระดาษ มีความเร็วในการป้อนเอกสารเป็นที่ประทับใจ ระบบมีความเสถียรและคงทน 

<The Cut Sheet Feeder CSF-3870 is a top sheet, air suction feeding system, it is capable of efficiently feeding a wide range of paper types and weights at an impressive feeding speed and stability.>

เครื่องป้อนกระดาษแผ่น เหวยกวง รุ่น CSF-3870 มีถาดป้อนกระดาษที่มีความจุบรรจุกระดาษแผ่นได้สูง 370 มม. ระบบมีความสามารถที่จะป้อนเอกสารที่มีคุณสมบัติต่างๆกันตั้งแต่ขนาดกระดาษหนา 100 แกรม ถึง 550 แกรม ณ.ความเร็วในการป้อนกระดาษ A4 ขนาด 6,000 แผ่นต่อชั่วโมง และสามารถป้อนกระดาษ SRA3 ได้ในความเร็ว 4,800 แผ่นต่อชั่วโมง ระบบใช้ระบบไฟฟ้าสายสัญญาณทางเข้าขนาด ขนาด 5 - 24 โวลต์เพื่อให้ง่ายต่อการเชื่อมต่อในระบบ Sart/Stop  ดังนั้นเครื่องป้อนกระดาษแผ่น เหวยกวง รุ่น CSF-3870 สามารถที่จะนำไปเชื่อมต่อกับระบบเครื่องอื่นๆได้อย่างง่ายและสมบูรณ์ 

<CSF-3870 equips with a feeder pile capacity of 370 mm and feeds different substrates and papers stocks which range from 100 gsm to 550 gsm at speed up to 6,000 A4 sheets/4,800 SRA3 sheets per hour. Using a simple 5-24 Volts electrical input signal for systems’ integration on START/STOP, CSF-3870 will complement most other systems easily and also perfectly.>

ระบบเครื่องมีรายละเอียดทางด้านเทคนิคที่น่าประทับใจ ราคาเครื่องสามารถแข่งขันกับสินค้าของผู้ค้ารายอื่นได้ เครื่องป้อนกระดาษแผ่น เหวยกวง รุ่น CSF-3870 เหมาะที่จะนำไปใช้เชื่อมต่อและใช้ร่วมกับอุปกรณ์การผลิตของลูกค้า<With the impressive specifications and its competitive price, CSF-3870 undoubtedly is an ideal complement to customers’ production equipment.>

รายละเอียดทางด้านเทคนิค <Specifications> :

ขนาดกระดาษใหญ่สุด(Maximum Paper Size): 380 มม. x 700 มม.
ขนาดกระดาษเล็กสุด(Minimum Paper Size): 210 มม. x 250 มม.
ความหนาสูงสุดของกระดาษ(Maximum Paper thickness): 550 แกรม
ความหนาต่ำสุดของกระดาษ(Minimum Paper thickness): 100 แกรม
เอกสารทางออกมีขนาด (Output Height): 950 มม. ~ 1,000 มม.
ความเร็วในการทำงาน(Speed): A4 : 40 – 100 แผ่น/นาที
A3+: 25 – 80 แผ่น/นาที
ถาดป้อนกระดาษมีความจุ(Maximum Feeder Pile Capacity): 370 มม.
ระบบการป้อนเอกสาร (Feeding Method): สายพานสูญญากาศ
ขนาดตัวเครื่อง(Physical Size): ยาว 925 มม. x กว้าง 685มม.  x สูง 1,080มม.
ไฟฟ้า (Power): AC 110V or 220V, 50-60 Hz