เครื่องฟอยล์ฟิวเซอร์

(Foil Fusers)

"เครื่องฟอยล์ฟิวเซอร์(Foil Fusers)" : คือเครื่องจักรที่ใช้ระบบเทคโนโลยี่ในด้าน "ฟอยล์ฟิวซิ่ง" ด้วยการใช้ "ลูกกลิ้งความร้อน" ไปหลอมแผ่นฟอยล์สีต่างๆให้เนื้อสีของแผ่นฟอยล์นั้นๆไปติดเข้ากับ "พื้นที่ภาพ" ที่พิมพ์ด้วย "ผงหมึกโทนเนอร์" ที่ได้ผ่านขบวนการพิมพ์โดย "เครื่องเลเซอร์พรินเตอร์" หรือ"เครื่องถ่ายเอกสาร" มาแล้ว <Foil Fusing is a technology that uses heater rollers to fuse foils to toner images from a laser printer or a duplicator.> "เครื่องฟอยล์ฟิวเซอร์(Foil Fusers)" นั้นสะดวกในการใช้งาน เพื่อการหลอมแผ่นฟอยล์ให้ไปติดบน "พื้นที่ภาพ"  "ผู้ใช้เครื่อง" ไม่จำเป็นต้องมีทักษะพิเศษใดๆ และ "ผู้ใช้เครื่อง" ไม่จำเป็นต้องตระเตรียมจัดหาวัสดุใช้สิ้นเปลืองใดๆมาใช้กับเครื่อง เพียงแต่ พิมพ์ "รูปภาพ" นั้นด้วย  "เครื่องเลเซอร์พรินเตอร์" หรือถ่ายเอกสาร "รูปภาพ" นั้นด้วย "เครื่องถ่ายเอกสาร" แล้วนำมาป้อนผ่าน"เครื่องฟอยล์ฟิวเซอร์(Foil Fusers)" ด้วยการปรับแต่งบนตัวเครื่องให้อุณหภูมิ ของ "ลูกกลิ้งความร้อน"ในตัวเครื่องมีอุณหภูมิที่เหมาะสม และตั้งความเร็วในการป้อน วัสดุแผ่นพิมพ์ นั้น เข้าสู่ตัวเครื่องในความเร็วที่เหมาะสม เพียงเท่านี้ "รูปภาพ" หรือ "พื้นที่ภาพ" บนวัสดุแผ่นพิมพ์นั้นก็จะมีฟอยล์สีไปติดบนพื้นที่ที่พิมพ์ด้วย "ผงหมึกโทนเนอร์" อย่างสวยงาม <Customers don’t even need specific make-ready materials or special skills when using the foil fusers. Just print/copy an image from a laser printer/duplicator, then images will be able to be foiled on the toner areas with optimum operation temperature and speed.Wei Guan offers customers 4 different models of foil fuser: FT-22F, FT-22, FT-12F, and FT-12>

ในปัจจุบัน บริษัทเหวยกวง พรีซิสเทค ได้ผลิต "เครื่องฟอยล์ฟิวเซอร์(Foil Fusers)" เพื่อจำหน่ายให้ลูกค้า มีรุ่นขนาดต่างๆกัน มี 4 รุ่นด้วยกันคือ :

1. "เครื่องฟอยล์ฟิวเซอร์ ยี่ห้อ เหวยกวง รุ่น FT-22F ( Wei Guan Foil Fusers Model FT-22F)" 

2. "เครื่องฟอยล์ฟิวเซอร์ ยี่ห้อ เหวยกวง รุ่น FT-22  ( Wei Guan Foil Fusers Model FT-22 )" 

3. "เครื่องฟอยล์ฟิวเซอร์ ยี่ห้อ เหวยกวง รุ่น FT-12F ( Wei Guan Foil Fusers Model FT-12F)"

4. "เครื่องฟอยล์ฟิวเซอร์ ยี่ห้อ เหวยกวง รุ่น FT-12   ( Wei Guan Foil Fusers Model FT-12 )" 

ถ้าเปรียบเทียบ "เครื่องฟอยล์ฟิวเซอร์(Foil Fusers)" ทั้ง 4 รุ่น ที่ผลิตโดยบริษัท เหวยกวง พรีซิสเทค กับ "เครื่องฟอยล์ฟิวเซอร์(Foil Fusers)" ที่ผลิตโดยบริษัทคู่แข่งขันอื่นๆในท้องตลาด "เครื่องฟอยล์ฟิวเซอร์(Foil Fusers)" ทั้ง 4 รุ่น ที่ผลิตโดยบริษัท เหวยกวง พรีซิสเทค จะใช้งานและให้คุณภาพของภาพในด้าน "ฟอยล์ฟิวซิ่ง" ด้วยการใช้ "ลูกกลิ้งความร้อน" ไปหลอมแผ่นฟอยล์สีต่างๆให้เนื้อสีของแผ่นฟอยล์นั้นๆไปติดเข้ากับ "พื้นที่ภาพ" ที่พิมพ์ด้วย "ผงหมึกโทนเนอร์" ที่มีคุณภาพสูงที่ดีกว่าของเครื่องที่ผลิตโดยคู่แข่งขัน เนื่องจาก "เครื่องฟอยล์ฟิวเซอร์(Foil Fusers)" ทั้ง 4 รุ่น ที่ผลิตโดยบริษัท เหวยกวง พรีซิสเทค จะมีการออกแบบให้ระบบด้าน "ฟอยล์ฟิวซิ่ง" ด้วยการใช้ "ลูกกลิ้งความร้อน" ที่ให้ความร้อนผ่านไปบนชิ้นงานวัสดุแผ่นพิมพ์ ได้สม่ำเสมอกว่า และมีการควบคุมแรงกดอัดลงไปเพื่อหลอมให้แผ่นฟอยล์สีนั้นลงไปติดบน "พื้นที่ภาพ" ด้วยการควบคุมแรงกดอัดนั้นที่สม่ำเสมอดีกว่าการหลอมแผ่นฟอยล์สีนั้นให้ลงไปติดบน "พื้นที่ภาพ" ของเครื่องที่ผลิตโดยคู่แข่งขัน   "เครื่องฟอยล์ฟิวเซอร์(Foil Fusers)" ทั้ง 4 รุ่น ที่ผลิตโดยบริษัท เหวยกวง พรีซิสเทค ทั้งหมดจะรองรับการป้อนใช้งานด้วย "กระดาษฟอยล์ชนิดแผ่น" ที่มีความกว้างสูงสุด 320 มม. หรือ "กระดาษฟอยล์ชนิดม้วน" ที่มีความกว้างสูงสุด 320 มม.และมีความยาวของม้วนเท่าไรก็ได้ที่เหมาะพอที่จะตัดแบ่งด้วยเครื่องให้มีขนาดของชิ้นแผ่นฟอยล์ มีความยาวขนาดพอที่จะให้เนื้อ "กระดาษฟอยล์ชนิดม้วน"นั้นมีความเพียงพอที่จะครอบคลุมไปบน "พื้นที่ภาพ" ที่พิมพ์ด้วย "ผงหมึกโทนเนอร์" ที่ต้องการหลอมกระดาษฟอยล์สีติดลงไปบน "พื้นที่ภาพ" นั้นๆ <Compared with other competitive machines, Wei Guan’s foil fusers provide customers high-quality foiling images by the even heating temperature and foil tension control. All the models will accept sheets up to 320 mm wide. Foil rolls up to 320 mm and of any length that can be cut to size will be available.>

เครื่องฟอยล์ฟิวเซอร์(Foil Fusers) ทั้ง 4 รุ่น ที่ผลิตโดยบริษัท เหวยกวง พรีซิสเทค นั้น สามารถจัดแบ่งเครื่องด้วยการ....

1. กลุ่มที่แบ่งด้วยการคำนึงถึงระบบการ ป้อนวัสดุแผ่นพิมพ์ เข้าสู่ ตัวเครื่อง <Categorize

    models by feeding system > :

 • เครื่องฟอยล์ฟิวเซอร์(Foil Fusers) รุ่น FT-22F และรุ่น FT-12F เป็นเครื่อง ฟอยล์ฟิวเซอร์ ที่ใช้ระบบการ ป้อนวัสดุแผ่นพิมพ์  เข้าสู่ ตัวเครื่องโดยอัตโนมัติด้วยวิธีการป้อนด้วยลูกยาง <Foil Fuser model FT-22F and Foil Fuser model FT-12F are the automatic friction feed version.>
 • เครื่องฟอยล์ฟิวเซอร์(Foil Fusers) รุ่น FT-22 และรุ่น FT-12  เป็นเครื่อง ฟอยล์ฟิวเซอร์ ที่ใช้ระบบการ ป้อนวัสดุแผ่นพิมพ์  เข้าสู่ ตัวเครื่องโดยวิธีการใช้มือป้อน <Foil Fuser model FT-22 and Foil Fuser model FT-12 are the manual feed version.>

2. กลุ่มที่แบ่งด้วยการคำนึงถึงจำนวนม้วนกระดาษฟอยล์ ที่สามารถรองรับการบรรจุเข้าสู่ ตัว

   เครื่องได้<Categorize models by the maximum foil rolls that can be loaded up:

 • เครื่องฟอยล์ฟิวเซอร์(Foil Fusers) รุ่น FT-22F และรุ่น FT-22 เป็นเครื่อง ฟอยล์ฟิวเซอร์ ที่สามารถหลอมกระดาษฟอยล์ได้จำนวน 2 ม้วนพร้อมกันต่อการป้อนวัสดุแผ่นพิมพ์ 1 รอบ <Foil Fuser model FT-22F and Foil Fuser model FT-22 can foil up to two rolls in one pass.>
 • เครื่องฟอยล์ฟิวเซอร์(Foil Fusers) รุ่น FT-12F และรุ่น FT-12  เป็นเครื่อง ฟอยล์ฟิวเซอร์ ที่สามารถหลอมกระดาษฟอยล์ได้จำนวน 1 ม้วนต่อการป้อนวัสดุสิ่งพิมพ์ 1 รอบ <Foil Fuser model FT-12F and Foil Fuser model FT-12 can only load up with one foil roll each pass.>

 "เครื่องฟอยล์ฟิวเซอร์(Foil Fusers)" ทั้ง 4 รุ่นที่บริษัทเหวยกวง พรีซิสเทค ได้ผลิต เพื่อจำหน่ายมีรายละเอียดโดยสรุปได้ ดังต่อไปนี้ <Foil Fusers reveals its superiority at a glance > : 


เครื่องฟอยล์ฟิวเซอร์(Foil Fusers) เหวยกวง รุ่น FT-22F  <Wei Guan Foil Fuser model FT-22F> 

 • เป็นระบบการหลอมฟอยล์ให้แผ่นฟอยล์สีนั้นลงไปติดบน "พื้นที่ภาพ" , ไม่จำเป็นต้องตระเตรียมจัดหาวัสดุใช้สิ้นเปลืองหรือแม่พิมพ์(Die) ใดๆมาใช้กับเครื่อง <Foiling from toner images, no make-ready supplies or dies are needed>
 • ระบบการป้อนวัสดุแผ่นพิมพ์เข้าสู่ตัวเครื่องโดยอัตโนมัติด้วยวิธีการป้อนด้วยลูกยางแล้วหยุดอัตโนมัติ<Automated feed and stop>
 • ความเร็วในการทำงานหลอมแผ่นฟอยล์ลงไปบนพื้นผิววัสดุแผ่นพิมพ์ได้ความยาวสูงสุด 3,250 มม.ต่อนาที<Foiling speed up to 3,250 mm per minute>

เครื่องฟอยล์ฟิวเซอร์(Foil Fusers) เหวยกวง รุ่น FT-22  <Wei Guan Foil Fuser model FT-22>    

 

 • เป็นระบบการหลอมฟอยล์ให้แผ่นฟอยล์สีนั้นลงไปติดบน "พื้นที่ภาพ" , ไม่จำเป็นต้องตระเตรียมจัดหาวัสดุใช้สิ้นเปลืองหรือแม่พิมพ์(Die) ใดๆมาใช้กับเครื่อง <Foiling from toner images, no make-ready supplies or dies are needed>
 • ระบบเครื่องรองรับการป้อนวัสดุแผ่นพิมพ์ที่ความหนาสูงสุด 350 มม.<Handling sheets up to 350 gsm>
 • มีระบบควบคุมระดับอุณหภูมิและระดับความเร็วในการป้อนวัสดุแผ่นพิมพ์เข้าสู่ระบบตัวเครื่องด้วยระบบดิจิตอล<Digital temperature and speed control>

เครื่องฟอยล์ฟิวเซอร์(Foil Fusers) เหวยกวง รุ่น FT-12F  <Wei Guan Foil Fuser model FT-12F>  

  

 • เป็นระบบการหลอมฟอยล์ให้แผ่นฟอยล์สีนั้นลงไปติดบน "พื้นที่ภาพ" , ไม่จำเป็นต้องตระเตรียมจัดหาวัสดุใช้สิ้นเปลืองหรือแม่พิมพ์(Die) ใดๆมาใช้กับเครื่อง <Foiling from toner images, no make-ready supplies or dies are needed>
 • ระบบการป้อนวัสดุแผ่นพิมพ์เข้าสู่ตัวเครื่องโดยอัตโนมัติด้วยวิธีการป้อนด้วยลูกยางแล้วหยุดอัตโนมัติ<Automated feed and stop>
 • ความเร็วในการทำงานหลอมแผ่นฟอยล์ลงไปบนพื้นผิววัสดุแผ่นพิมพ์ได้ความยาวสูงสุด 3,250 มม.ต่อนาที<Foiling speed up to 3,250 mm per minute>

เครื่องฟอยล์ฟิวเซอร์(Foil Fusers) เหวยกวง รุ่น FT-12  <Wei Guan Foil Fuser model FT-12>  

     

 • เป็นระบบการหลอมฟอยล์ให้แผ่นฟอยล์สีนั้นลงไปติดบน "พื้นที่ภาพ" , ไม่จำเป็นต้องตระเตรียมจัดหาวัสดุใช้สิ้นเปลืองหรือแม่พิมพ์(Die) ใดๆมาใช้กับเครื่อง <Foiling from toner images, no make-ready supplies or dies are needed>
 • ระบบเครื่องรองรับการป้อนวัสดุแผ่นพิมพ์ที่ความหนาสูงสุด 350 มม.<Handling sheets up to 350 gsm>
 • มีระบบควบคุมระดับอุณหภูมิและระดับความเร็วในการป้อนวัสดุแผ่นพิมพ์เข้าสู่ระบบตัวเครื่องด้วยระบบดิจิตอล<Digital temperature and speed control>