เครื่องฟอยล์ฟิวเซอร์ เหวยกวง รุ่น FT-12F 

(Wei Guan Foil Fuser model FT-12F) 

 เครื่องฟอยล์ฟิวเซอร์ เหวยกวง รุ่น FT-12F เป็นเครื่องฟอยล์ฟิวเซอร์ ที่บริษัทเหวยกวง พรีซิสเทค ได้ผลิตออกมาจำหน่าย โดย เครื่องฟอยล์ฟิวเซอร์ เหวยกวง รุ่น FT-12F ได้ออกแบบให้มีชุดรองรับการติดตั้งม้วนกระดาษฟอยล์ 1 ม้วน พร้อมแกนม้วนกลับกระดาษฟอยล์ที่ใช้แล้ว เครื่องฟอยล์ฟิวเซอร์ เหวยกวง รุ่น FT-12F นี้ใช้ระบบลูกกลิ้งทำความร้อนและสามารถที่จะทำการหลอมกระดาษฟอยล์สีลงไปบน "พื้นที่ภาพ" ที่พิมพ์เอกสารบนวัสดุแผ่นพิมพ์ด้วย "ผงหมึกโทนเนอร์" ของเครื่องพิมพ์เลเซอร์พริ้นเตอร์ หรือเครื่องถ่ายต่อการป้อนวัสดุแผ่นพิมพ์นั้น 1 รอบ และปรับแต่งบนตัวเครื่องให้อุณหภูมิ ของ "ลูกกลิ้งความร้อน"ในตัวเครื่องมีอุณหภูมิที่เหมาะสม และตั้งความเร็วในการป้อน วัสดุแผ่นพิมพ์ นั้น เข้าสู่ตัวเครื่องในความเร็วที่เหมาะสม  เครื่องฟอยล์ฟิวเซอร์ เหวยกวง รุ่น FT-12F สามารถทำงานให้ลูกค้าผลิตชิ้นงานภาพที่มีฟอยล์หลอมติดเช่น บัตรอวยพร นามบัตร และใบประกาศนียบัตร ได้อย่างรวดเร็ว เรียบร้อยและสวยงาม เครื่องฟอยล์ฟิวเซอร์ เหวยกวง รุ่น FT-12F นี้เป็นเครื่อง ฟอยล์ฟิวเซอร์ ที่ใช้ระบบการ ป้อนวัสดุแผ่นพิมพ์  เข้าสู่ ตัวเครื่องโดยอัตโนมัติด้วยวิธีการป้อนด้วยลูกยาง เครื่องฟอยล์ฟิวเซอร์ เหวยกวง รุ่น FT-12F มีแผ่นแรงเสียดทานสปริงโหลดซึ่งจะทำหน้าที่ช่วยลดโอกาสที่วัสดุแผ่นพิมพ์จำนวนสองแผ่นจะถูกป้อนเข้าสู่ตัวเครื่องพร้อมกันเข้าไปใต้ลูกล้อป้อนกลาง

<FT-12F can load up with one foil roll each pass. Using heater rollers, the foils will be fused to toner images from a laser printer or a duplicator with optimum operation temperature and speed. Wei Guan’s foil fusers allow customers to quickly and simply produce beautiful foiled images. FT-12F is an automated friction feed model, it has a sprung loaded friction plate which reduces the chances of two sheets being fed at the same time beneath the central feed wheels.>

เครื่องฟอยล์ฟิวเซอร์ เหวยกวง รุ่น FT-12F รองรับการใช้การป้อนใช้งานด้วย "กระดาษฟอยล์ชนิดแผ่น" ที่มีความกว้างสูงสุด 320 มม. หรือ "กระดาษฟอยล์ชนิดม้วน" ที่มีความกว้างสูงสุด 320 มม.และมีความยาวของม้วนระหว่าง 50 มม. ถึง 320 มม. ที่ใต้ถาดป้อนวัสดุแผ่นพิมพ์จะมีตาเซ็นเซอร์มองกระดาษติดตั้งอยู่ จะทำให้ เครื่องฟอยล์ฟิวเซอร์ เหวยกวง รุ่น FT-12F จะหยุดการทำงานได้โดยอัตโนมัติ เมื่อตาเซ็นเซอร์มองเห็นว่าวัสดุกระดาษพิมพ์ในถาดป้อนวัสดุกระดาษพิมพ์หมดลงแล้ว เพื่อไม่ให้เกิดการสิ้นเปลืองในการใช้กระดาษฟอยล์ อีกต่อไป  

<The FT-12F foil fuser will accept sheets up to 320 mm wide, and foil rolls of any length that range between 50 mm and 320 mm are available. With the paper sensor mounted on the lower plate of the feed tray detects stock in the feeder, FT-12F could stop the feeder running when stock is no longer detected to minimize the foil waste.>

เครื่องฟอยล์ฟิวเซอร์ เหวยกวง รุ่น FT-12F รองรับการใช้'งานกับกระดาษฟอยล์หลากหลายสีและกระดาษฟอยล์หลากหลายงาน รวมทั้ง การหลอมฟอยล์สีบนวัสดุแผ่นพิมพ์เพื่อผลิต แผ่นวอลล์เปเปอร์ ลวดลายโฮโลแกรม เป็นต้น นอกจากนี้  ในงานที่สั่งจำนวนครั้งละไม่มาก ในการพิมพ์ บัตรอวยพร นามบัตร ใบประกาศนียบัตร และสินค้าเฉพาะบุคคลอื่นๆ สามารถที่จะยกระดับรูปแบบงานเหล่านั้นให้ดูดีขึ้นได้อย่างง่าย ด้วยการนำฟอยล์สีไปหลอมบน"พื้นที่ภาพ"ที่พิมพ์โทนเนอร์ให้เนื้องานนั้นๆด้วยการใช้  เครื่องฟอยล์ฟิวเซอร์ เหวยกวง รุ่น FT-12F ทำงาน  

<FT-12F is also available to a wide range of colors and effects, including wallpaper holograms. Small quantity of greeting cards, business cards, certificates, and other personalized products can always be enhanced with foils easily and quickly using the FT series of machines.>

รายละเอียดทางด้านเทคนิค(Specifications) :
ขนาดกระดาษใหญ่สุด (Maximum Paper Size) 480 มม. x 340 มม.
ขนาดกระดาษเล็กสุด(Minimum Paper Size): 110 มม. x 140 มม.
ความกว้างสูงสุดของม้วน(Maximum Roll Width): 320 มม.
ความกว้างต่ำสุดของม้วน(Minimum Roll Width): 50 มม.
ความหนาของวัสดุแผ่นพิมพ์(Paper thickness): 80 แกรม – 350 แกรม
ความเร็วในการทำงาน(Speed) 800 มม./นาที ~ 3,250 มม./นาทีn
อุณหภูมิที่ปรับแต่งได้(Temperature Range) 80 ℃ ~ 140 ℃
ระบบการป้อนวัสดุแผ่นพิมพ์(Feeding Method): ป้อนด้วยลูกยางป้อนกระดาษ, ป้อนวัสดุแผ่นพิมพ์แผ่นบนเข้าก่อน
เวลาอุ่นเครื่อง(Warm-Up Time) 15 นาที