เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ ฟอร์แมกซ์ รุ่น FE 2300 ซีรีส์ (FORMAX AutoSeal® FE 2300 Series)

 FORMAX FE 2300 ซีรีส์ มีเครื่องรุ่นต่างๆ ในซีรีส์นี้ 3 รุ่นคือ

 

 • 1.  รุ่น FORMAX FE 2300 (AutoSeal High-Volume Production Pressure Sealer with Air Feed Table): ช่องบรรจุเอกสารทางเข้าขนาดบรรจุสูงสุด 500 แผ่น ขนาดกระดาษ  90 แกรม (กระดาษปอนด์ เบอร์ 24# หรือกระดาษปอนด์ 24 ปอนด์)
 • 2. รุ่น  FORMAX FE 2300-EX (AutoSeal High-Volume Production Pressure Sealer with Extended Air Feed Table): ช่องบรรจุเอกสารทางเข้าขนาดบรรจุสูงสุด 1,000 แผ่น ขนาดกระดาษ  90 แกรม (กระดาษปอนด์ เบอร์ 24# หรือกระดาษปอนด์ 24 ปอนด์)
 • 3. รุ่น FORMAX FE 2350 (AutoSeal High-Volume Production Pressure Sealer with Pile Feeder): ช่องบรรจุเอกสารทางเข้าขนาดบรรจุสูงสุด 3,500 แผ่น ขนาดกระดาษ  90 แกรม (กระดาษปอนด์ เบอร์ 24# หรือกระดาษปอนด์ 24 ปอนด์)
 •  
 • หมายเหตุ : เครื่องทุกๆรุ่นที่ระบุข้างต้นสามารถที่จะสั่งเพิ่มให้ช่องรองรับเอกสารทางออกเป็น option รุ่น V-Stack 36 แบบ Vertical Stacker โดยเอกสารทีผนึกแล้วป้อนออกทางแนวตั้งไปบนช่องทางออก (Any of these options can be outfitted with the optional V-Stack 36 Vertical Stacker, which stacks up to 22” of processed form for easier unloading and handling)

เชิญชมวิดีโอการทำงานของเครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติระดับการผลิต (Production Pressure Sealer) ยี่ห้อ ฟอร์แมกซ์  รุ่น FE 2300 ซีรีส์ (FORMAX AutoSeal® FE 2300 Series Production  Pressure Sealer ) สำหรับงานปิดผนึกจดหมายแผ่นพับที่พิมพ์ข้อความบนฟอร์มกระดาษแผ่นที่ได้ทากาวแห้งชนิดพิเศษไว้แล้วด้วยแรงอัดขณะป้อนฟอร์มนั้นผ่านเครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ(Pressure Sealer)   <see video  AutoSeal® FE 2300 Series Production  Pressure Sealer>

 
 

  

 
Key Features
 • Three in-feed options
 • Speed: Up to 43,000/hr
 • Color touchscreen control
 • Program up to 200 jobs
 • Unlimited duty cycle
 • Automatic fold settings
 • Heavy-duty rollers
 

The AutoSeal® 2300 Series High-End Pressure Sealers are designed to handle the highest volume jobs with ease and dependability, with speeds of up to 43,000 forms per hour. User-friendly features include the graphics-based color touchscreen control panel, and the ability to program up to 200 custom jobs. Fully automated settings include the feeder, alignment rails, fold plate stops, deflectors and fold rollers, and delivery rollers.

Three models are available in the 2300 Series which offer different in-feed options: the FE 2300 utilizes an air-feed system with a capacity of up to 500 forms; the FE 2300-EX offers an extended air-feed system to reach a capacity of up to 1,000 forms; and the FE 2350 utilizes a pile-feed system to reach a total capacity of up to 3,500 loaded forms.


The Formax V-Stack36 Vertical Stacker is an available option which stacks up to 22” of processed forms, making them easier to unload for further handling.

All three models produce fast and accurate folds to deliver a secure and time-effective finished product ready for the mail. The 2300 Series clearly sets the new standard for high volume processing.

(FE 2350 is shown above)

ItemSpecifications :

 • Hopper Capacity:
  • - FORMAX FE 2300 (AutoSeal High-Volume Production Pressure Sealer with Air Feed Table): Up to 500 Sheets,   90 gsm<Basis Weight  24# Bond Paper or 24 Ib Bond Paper>
  • - FORMAX FE 2300-EX (AutoSeal High-Volume Production Pressure Sealer with Extended Air Feed Table): Up   to 1,000 Sheets 90 gsm <Basis Weight 24# Bond Paper or 24 Ib Bond Paper>
  • - FORMAX FE 2350 (AutoSeal High-Volume Production Pressure Sealer with Pile Feeder): Up to 3,500 Sheets 90   gsm <Basis Weight 24# Bond Paper or 24 Ib Bond Paper>
 • Variable Speed: Up to 43,000 sheets per hour – based on 11" , Z-Fold (279mm)
 • Paper Size:
  • FE 2300/ FE 2350 : Up to 11.5" W x 25" L (292 W x 635 L mm)
  • FE 2300-EX: Up to 11.5" W x 14" L (292 W x 356 L mm)
 • Usage: Production
 • Power: These products are available only as 110V, with an external 220V converter. And the required power are 380V, three phase, 20 Amp(Special 3 Phase Power Required) NEMA L14-20P plug and  NEMA L14-20R receptacle are included.
 • Dimensions:
  • Cut-sheet models: 152" L x 30" W x 56" H (386 L x 76 W x 142 H cm)
  •  
 • Weight: Approx. 1,200 lbs (544 kg)
 • Delivery Requirements: Customer-supplied fork lift is required for installation and setup
 • Certifications: UL applied for.

 

         We, Kian Gwan  Sales Department, are pleased to receive your questions and/or consultation about our products. Please kindly fill in  below form and send it to us.  

         พนักงานฝ่ายขาย ของ บริษัท เคี่ยนหงวน วิสาหกิจ จำกัด มีความยินดีที่ตอบคำถาม และ/หรือ ให้คำปรึกษาท่าน เกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆของสินค้า ขอให้ท่านกรุณากรอก รายละเอียดของความต้องการของท่านและแจ้งให้บริษัทฯทราบตามแบบฟอร์ม ดังต่อไปนี้